Adwokat


Na terenie powiatu sokołowskiego znajdziesz wielu dobrych adwokatów. Wybierz najlepszego adwokata i przekonaj się o jego skuteczności.

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest dziedziną prawa regulująca relacje międzyludzkie. W przypadku sporu prawnego wsparcia w ich regulacji udziela adwokat lub radca prawny, w ramach prowadzonej kancelarii prawnej, adwokackiej lub kancelarii radcy prawnego.

Przedsądowe zakończenie sporu

Adwokat i radca prawny na początku określają możliwość przedsądowego zamknięcia sporu aby zminimalizować koszty jego zakończenia. W momencie braku możliwości takiego zakończenia sporu pojawia się możliwość przygotowania w ramach kancelarii pozwu oraz złożenie go na ręce sądu. Rolą adwokata i radcy prawnego działającego w ramach kancelarii jest właściwa pomoc prawna udzielana Klientowi.

Adwokat z urzędu

Klient może zwrócić się do sądu o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu. W takim przypadku po jego wyznaczeniu klient powinien nawiązać kontakt z adwokatem lub radcą prawnym, który został mu przydzielony. Możliwym jest również kontakt za pośrednictwem sekretariatu kancelarii. Kancelaria w każdym momencie sporu sluży pomocą Klientom. Podejmowanie wszelkich czynności sądowych bez udziału adwokata lub radcy prawnego może spowodować dla Klienta nieusuwalną szkodę.